Blog de elmondelesdrogues

Les drogues i els tipus

Primer de tot abans de començar a parlar de les drogues que hi ha i els efectes que es deriven d'elles, parlarem de què són les drogues i del tipus que hi ha.

Les drogues són totes aquelles substàncies químiques d'origen natural sintètic o semisintètic que en ser ingerides per una persona, poden produir canvis fisiològics i psicològics. Es poden classificar en tres espais que són els següents:

- Segons el seu origen poden ser naturals, sintètiques o semisintètiques

- Els organismes judicials les separen de legals o il·legals.

- Segons el seu efecte al SNC( sistema nerviós central) poden separar-se en estimulants o depressives.

Hi ha diferents usos de les drogues el primer com a fàrmac i el segon com a objecte recreatiu. En el punt de vista de fàrmac la droga és la part de l'ésser viu on es troben substàncies que poden ser utilitzades amb fins terapèutics o preventius. Després des del punt de vista recreatiu es poden separar en quatre grups, segons el seu efecte.

El primer grup serien excitants com seria l'alcohol, la cocaïna. El segon serien els antics anestèsics com serien l'èxtasi líquid o la ketamina. El tercer gruo són les relaxants, sedants com serien els opiacis, heroïna, i per últim els al·lucinògens com seria LSD.

A continuació mostraré els diferents tipus de drogues que hi ha:

- Alcohol: és una droga estimulant que produeix certa eufòria i des-inhibició. Malgrat aquest primer efecte, l'alcohol és una substància depressora del sistema nerviós central i consumir-lo genera somnolència i relaxació. Es pren en forma de beguda alcohòlica que pot ser fermentada o destil·lada.

-Tabac: El tabac és una substància molt addictiva que té efectes estimulants sobre el sistema nerviós central de la persona fumadora-

- Cànnabis: Relaxació, alteracions en la percepció i la memòria, dificultat per concentrar-se, somnolència i des-coordinació de moviments són els efectes principals d'aquesta droga. El consum de cànnabis també provoca el riure fàcil, intensifica les sensacions i estimula la creativitat. Alguns tipus de cànnabis poden tenir efectes al·lucinògens.

- Cocaïna: El consum d'aquesta substància estimulant provoca inicialment eufòria, hiperactivitat, augment de la seguretat en un mateix, disminució de la fatiga i insomni. També fa pujar el ritme de les palpitacions i la pressió arterial, es dilaten les pupil·les i augmenta la temperatura del cos.

- Heroïna: Els efectes d'aquesta substància són gairebé immediats. Es descriuen com una sensació d'eufòria, plaer i benestar general. El cos experimenta diverses alteracions: disminució de la freqüència cardíaca, baixada de la pressió i de la temperatura corporal, indiferència al dolor, canvis en l'agudesa visual i disminució de la sensació de gana.

-Èxtasi (MDMA): El consum d'aquesta substància estimulant del sistema nerviós central provoca inicialment una sensació general de benestar, des-inhibició, augment de la sociabilitat i l'empatia o capacitat per connectar amb els altres. Sequedat de boca, tensió muscular, moviments involuntaris de mandíbula, nàusees, vòmits, visió borrosa, tremolors i augment de la pressió són altres alteracions que pot provocar l'èxtasi.

-Amfetamines (Speed): El consum d'aquest tipus de droga estimulant del sistema nerviós central provoca inicialment estats d'eufòria i excitació, increment de l'energia i disminució de la gana i de la fatiga.

-Bolets Al·lucinògenes: Els efectes solen notar-se al cap de quinze minuts o una hora, i solen durar de quatre a sis hores. En dosis altes, s'experimenta una pèrdua del sentit de la realitat, deliris de paranoies i al·lucinacions.

-Ketamina: Els primers efectes de la ketamina apareixen al cap de deu o vint minuts després del consum i tenen una durada aproximada de dues hores. En dosis baixes, aquesta substància al·lucinògena provoca falta de coordinació, visió borrosa i dificultat per concentrar-se. En dosis elevades pot provocar estats dissociatius (sentir-se fora del mateix cos o com si es flotés), alteracions de la memòria i de la percepció, deliris, al·lucinacions, desorientació i dificultats per moure's.

-LSD: Els seus efectes solen aparèixer al cap de trenta a noranta minuts del consum i estan molt influïts per factors com la quantitat, l'estat d'ànim, les expectatives i la personalitat prèvia del consumidor, i poden durar entre set i dotze hores. En dosis baixes, altera suaument la percepció de la realitat i l'estat d'ànim. En dosis altes, s'experimenta una pèrdua del sentit de la realitat i al·lucinacions.

-Inhalants: Inicialment, els efectes són similars als d'una intoxicació alcohòlica. S'experimenta eufòria, sensació de benestar, pèrdua de les inhibicions, ganes de parlar, etc.Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: